John Lindgren

John Lindgren / Foto: John Erik Bøe Lindgren
fullsizeoutput_980f

John Lindgren (født 4. juni 1935, oppvokst i Mjøndalen, Nedre Eiker og San Diego, Calif. USA) Folkeskole i Norge, High School i USA. Utdannet bygningsingeniør fra Sverige og USA.

Fra 1958–1960 ansatt Forsvarets Anleggsdirektorat (FAD) i forbindelse med utbygging av Den Norske Marinens nye hovedbase på Haakonsvern ved Bergen.

Emigrerte til USA 1960, ansatt som konstruktør på rådgivende ingeniørkontor (James R. Libby and Associates) med konstruksjon av motorveibruer og parkeringshus.

Tilbake 1964, ansatt hos A/S Høyer-Ellefsen, Oslo med ansvar for utbygging og ombygning av Årdal og Sunndals Aluminiumsverker på Sunndalsøra og i Årdal. 

Forflyttet til Stavanger 1971 som leder for bedriftens distriktskontor. Så kom oljevirksomheten, og bedriften startet utvikling av plattformer med oljelager og produksjonsdekk som kunne ferdigstilles ved land, og så slepes ut til de respektive oljefeltene for å starte utvinning av hydrokarboner, stor suksess.  I alt ble det i en 10-års periode solgt og installert ca. 20 av disse såkalte Condeep plattformer.

Flyttet til Oslo i 1975 da Norwegian Contractors etablerte hovedkontor her. Fungerte som stedfortredende administrerende direktør med oppfølging av prosjekter i inn- og utland, bl.a. Canada og Saudi Arabia.

Lindgren © 2021